2016/17 
V・プレミアリーグ女子 
西尾大会 
日立リヴァーレ-
NECレッドロケッツ 
トヨタ車体クインシーズ
-PFUブルーキャッツ 
西尾市総合体育館 
2016年11月6日(日) 
⇒ チケット購入西尾市総合体育館(愛知県) 
⇒ 会場座席図